+

400 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Επί ποδός πολέμου παραμένουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Κρήτης, υψώνοντας τείχος στις γιγάντιες επενδύσεις βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αφορμή για τις νέες αντιδράσεις δίνει η επανέναρξη της διαβούλευσης για τη δημιουργία δύο τεράστιων έργων παραγωγής ενέργειας από τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ΕΛΙΚΑΣ Α.Ε.

Το πρώτο προβλέπει τη δημιουργία 25 αιολικών πάρκων με 285 ανεμογεννήτριες και το δεύτερο περιλαμβάνει 31 αιολικά πάρκα με 361 ανεμογεννήτριες.

Συνολικά προβλέπεται η εγκατάσταση 646 νέων ανεμογεννητριών στα βουνά της Κρήτης. Για τα συγκεκριμένα έργα, οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη προς έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ η σχετική διαβούλευση από την Περιφέρεια Κρήτης ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου.

Καμία επέμβαση

Η έκταση των έργων, η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος με τις διανοίξεις δρόμων και η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου των περιοχών, όπου έχουν χωροθετηθεί οι ανεμογεννήτριες, αποτελούν τις αιτίες για την οξύτατη αντίδραση των κατοίκων.

Πιο πρόσφατη παρέμβαση είναι αυτή του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αμαρίου, στα ορεινά του Νομού Ρεθύμνου, τα μέλη του οποίου τονίζουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν καμία περαιτέρω επέμβαση στα βουνά τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε ανέπαφο το μοναδικό ανάγλυφο της περιοχής του Αμαρίου, με κάθε κόστος. Το τοπίο είναι ο πλούτος που μας έμεινε να επικαλεστούμε, στο Αμάρι, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, για να ξαναδώσουμε αξία στον πρωτογενή τομέα και στο κτηνοτροφικό προϊόν του τόπου μας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τις ίδιες τις ανεμογεννήτριες, σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση προβλέπεται και από τα λεγόμενα συνοδά έργα των δύο επενδύσεων, που περιλαμβάνουν τα δίκτυα διασύνδεσης των ανεμογεννητριών και των αιολικών πάρκων μεταξύ τους με υπόγεια καλώδια, αλλά και πυλώνες μέσης και υψηλής τάσης, υποσταθμούς και σταθμούς μετατροπής ενέργειας, όπως και τη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης πάνω στα βουνά για την εγκατάσταση και συντήρηση των ανεμογεννητριών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις διανοίξεις δρόμων, από τις μελέτες και μόνο προβλέπεται μια πραγματική επέλαση χωματουργικών μηχανημάτων πάνω στο νησί.

Στο έργο της ΤΕΡΝΑ προβλέπονται χωματουργικές εργασίες σε μήκος 200 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 49 χιλιόμετρα είναι βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών δασικών οδών και τα υπόλοιπα 151 χιλιόμετρα αφορούν νέους δρόμους πάνω στα βουνά της Κρήτης.

Για την τύχη των περιοχών, όπου θα γίνει η διάνοιξη των δρόμων αυτών, μιλά η ίδια η μελέτη: «Σε πρώτη φάση θα γίνει η αποψίλωση της βλάστησης κατά μήκος των οδών και στο απαιτούμενο πλάτος, σύμφωνα με τα σχέδια της οριστικής μελέτης οδοποιίας.

Επόμενο στάδιο είναι η εκσκαφή της επιφανειακής φυτικής γης σε πάχος 15 cm. Επί της νέας διαμορφωμένης στάθμης εδάφους θα γίνουν οι προβλεπόμενες εκσκαφές ή επιχώσεις, σύμφωνα με την οριστική μελέτη οδοποιίας. Για τις εργασίες αυτές θα απαιτηθούν γκρέιντερ και εκσκαφέας».

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πρόβλεψη για το οδικό δίκτυο της ΕΛΙΚΑΣ Α.Ε., αφού ξεπερνά τα 195 χιλιόμετρα νέων δρόμων. Συνολικά, οι νέοι δρόμοι που θα ανοιχτούν πάνω στο νησί, εφόσον υλοποιηθούν οι δύο επενδύσεις, φτάνουν σε μήκος τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, που συνδέει τα Χανιά με τη Σητεία!

Χωρίς επιστροφή

«Μιλάμε για ανεπίστρεπτη καταστροφή του φυσικού τοπίου και των βοσκότοπων στην περιοχή μας», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του συλλόγου Κωνσταντίνος Καμηλάκης και συμπληρώνει: «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εταιρεία να προκαλέσει τη μόνιμη αλλοίωση και υποβάθμιση της περιοχής μας και μοναδικός σκοπός μας από εδώ και στο εξής είναι να είμαστε αυτοί που θα αποφασίζουμε για το μέλλον μας και για τη χρήση της γης των προγόνων μας».

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες αναφέρουν πως για τα συγκεκριμένα αιολικά πάρκα έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και με αυτό το δεδομένο ζητούν τη σχετική γνωμοδότηση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει και στο παρελθόν εκφράσει επιφυλάξεις για το μέγεθος των έργων, ενώ ισχύει και η παλαιότερη άτυπη απόφαση αναστολής έγκρισης σχετικών μελετών μέχρι να προχωρήσει η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδίου Κρήτης, στο οποίο προβλέπονται συγκεκριμένες περιοχές υποδοχής τέτοιων επενδύσεων.

Τις αδειοδοτήσεις της ΡΑΕ έχει αμφισβητήσει ανοιχτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σε αυστηρή επιστολή της προς την ελληνική κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2014 (την οποία έφερε στο φως η «Εφ.Συν.») τονίζει πως για την έγκριση των συγκεκριμένων αδειών δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι περιοχές προστασίας Natura 2000 και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κάνοντας μάλιστα και ειδική αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση στην Κρήτη.

(Κεντρική φωτογραφία: «Μιλάμε για ανεπίστρεπτη καταστροφή του φυσικού τοπίου και των βοσκότοπων στην περιοχή μας», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του συλλόγου Κωνσταντίνος Καμηλάκης).

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις 27.09.2015