+

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ Η ΚΡΗΤΗ

Τη μη λειτουργία του περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρετεί τους πρόσφυγες που ζουν σε όλη τη Κρήτη, καταγγέλλουν η Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως αναφέρουν αν και έχει περάσει ένας χρόνος από τη σχετική προκήρυξη και παρόλο που τυπικά έχει ήδη στελεχωθεί η υπηρεσία, εντούτοις το γραφείο παραμένει κλειστό δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αίτηση για την παροχή ασύλου. 

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: 

Στις 24/2/2015 με την υπ’αριθμόν 1534 απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση μονίμων υπαλλήλων, με στόχο τη στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου του Ηρακλείου. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν και οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι επιλέχθηκαν από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία.

Αν και έχει συμπληρωθεί σχεδόν ένας χρόνος από την εν λόγω προκήρυξη, και παρ’όλο που έχει ήδη στελεχωθεί, το συγκεκριμένο γραφείο δεν έχει λειτουργήσει μέχρι και σήμερα με συνέπεια την απίστευτη ταλαιπωρία των αιτούντων άσυλο προσφύγων που ζουν στην Κρήτη. 

Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου έχουν σημαντικές αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας, την παραλαβή και εξέταση των σχετικών αιτήσεων, τον εφοδιασμό των αιτούντων και των δικαιούχων με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά και τη διευκόλυνσή τους σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής τους.

Άμεση συνέπεια της μη λειτουργίας του τοπικού γραφείου είναι οι αιτούντες διεθνούς προστασίας να αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Αθήνα, ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας για να τακτοποιήσουν οποιοδήποτε έγγραφο τούς είναι απαραίτητο για τη διαμονή στη χώρα μας. Τα έγγραφα που στερούνται είναι εξαιρετικά σημαντικά, αφού δίχως αυτά είναι αδύνατο να έχουν έστω τα στοιχειώδη, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε μία χώρα στην οποία οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι ούτως ή άλλως δύσκολες.

Έτσι, φτωχοί και ταλαιπωρημένοι από τον πόλεμο άνθρωποι αναγκάζονται να επιβαρυνθούν με τα έξοδα ενός δυσβάστακτου γι’ αυτούς ταξιδιού, προσπαθώντας να είναι νομότυποι σε ένα κράτους που τους ταλαιπωρεί, δεν σέβεται βασικά δικαιώματά τους και, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αναγνωρίζει καν το δικαίωμα της άμεσης αντιπροσώπευσης με τη χρήση πληρεξουσίων για την παραλαβή εγγράφων.

Για τους λόγους αυτούς καταγγέλλουμε την μέχρι και σήμερα μη λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου, το οποίο θα εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες ολόκληρης της Κρήτης, απαλλάσσοντάς τους από την ταλαιπωρία και τα έξοδα ενός καθ’ όλα περιττού ταξιδιού, και απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση έναρξη της λειτουργίας του σε χώρο ικανό να εξυπηρετεί τους χιλιάδες κατατρεγμένους συνανθρώπους μας.

(Κεντρική φωτογραφία: Στην Αθήνα αναγκάζονται να ταξιδέψουν οι πρόσφυγες από την Κρήτη για να υποβάλλουν αίτημα παροχής ασύλου. *IMAGE SERVICES).

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις 14.02.2016