ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Η ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες, μερικά… ντεσουδάκια στην επικαιρότητα που σου δίνουν αφορμή να κρυφογελάσει έστω το χειλάκι σου μέσα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν.

Αφήνω εδώ απαλά στην κρίση σας το παρακάτω Άρθρο 18, από το νέο σχέδιο νόμου που φέρνει η κυβέρνηση για τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοσαφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Όχι δεν είναι ένα από τα επίμαχα άρθρα που εμποδίζουν περισσότερο την λογοδοσία στους πολίτες, που συσκοτίζουν και περιπλέκουν τις διαδικασίες ελέγχου κτλ. Αυτά είναι το κύριο μενού.

Εμένα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτό εδώ, το άρθρο που αναφέρεται στη δημιουργία «Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας στην ΕΥΠ».

Το έχω σε δύο εκδοχές: Πρώτα σε κείμενο και μετά βίντεο. Διαλέξτε:

Αρθρο 18
Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π.

«1. Συστήνεται Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας Ε.Υ.Π. που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η διάρθρωση και υπαγωγή της οποίας προβλέπονται τον Οργανισμό της Ε.Υ.Π. και τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος νόμου. Κύρια αποστολή της είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της Ε.Υ.Π. για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του. Με απόφαση του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας
της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης της Ακαδημίας, η διάρκεια των εκπαιδεύσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας, εφαρμόζονται ο εσωτερικός κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν πίνακας σύνθεσης και κατανομής του προσωπικού της Ε.Υ.Π. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ακαδημίας Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Δημοσιεύθηκε στο CRETANEWS στις 16.11.2022