Η «ΕΦ.ΣΥΝ.» ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΝΧΕΙΟΥ

*Φωτογραφία: Γιάννης Αγγελάκης / Αγώνας της Κρήτης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιστολές από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έλαβε η «Εφ.Συν.» για το ρεπορτάζ της 10ης Αυγούστου με τίτλο «Αντισυνταγματική “αξιοποίηση” στο Πολυτεχνείο Κρήτης».

Τα δύο κείμενα δημοσιεύονται παρακάτω αυτούσια και κατόπιν οι απαντήσεις του συντάκτη του επίμαχου ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται πως το ρεπορτάζ αναδείκνυε τα νομικά και συνταγματικά κωλύματα που συναντά το σχέδιο του απερχόμενου πρύτανη για αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι των Χανίων ενώ τονίστηκε η προσωπική συμβολή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του μηχανισμού της ΝΔ στην προσπάθεια εκποίησης των κτιρίων της Μεραρχίας, των Στρατώνων και των Φυλακών.

Η απάντηση από την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης (ημερομηνία 11/8/2017):

Αντισυνταγματική είναι η Συνεχιζόμενη Κατάληψη της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης & του Ελληνικού Λαού

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας νομικός περιορισμός στον τίτλο κτήσης κυριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ  οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης ολοκλήρωσε αποτελεσματικά το σύνθετο έργο της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση και των τριών ιστορικών κτιρίων, προωθώντας αποφασιστικά την επένδυση των €25 εκατ. για τη διάσωση και απελευθέρωσή τους προς όφελος της Χανιώτικης κοινωνίας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης υπενθυμίζει ότι την περασμένη Παρασκευή 04/08 ολοκλήρωσε με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και θεσμική κατοχύρωση το σύνθετο νομικό έργο του «ανοιχτού» διαγωνισμού για τη διάσωση και αξιοποίηση των τριών κτιρίων της περιουσίας του στο λόφο Καστελίου της παλιάς πόλης των Χανίων. Πλέον, η σημαντική επένδυση των €25 εκατ. ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας και με προτεραιότητα τις άμεσες διασωστικές εργασίες στο ιστορικό κτίριο της πρώην Μεραρχίας από τις πολλαπλές φθορές των παράνομων καταληψιών, όπως επιτάσσει το πρόσφατο πόρισμα (03/07/2017) της επιτροπής των εμπειρογνομώνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καθ’ όλο το τελευταίο διάστημα, και παρά τις αναλυτικές και αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη διαφανή ενημέρωση της κοινής γνώμης, η Πρυτανεία του Ιδρύματος παρακολουθεί με έκπληξη το πλήθος αυθαίρετων πληροφοριών που διακινείται μεθοδευμένα στην κοινή γνώμη με κάθε πρόσφορο Μέσο και με σκοπό να δημιουργείται σύγχυση και αποπροσανατολισμός. Με αυτό τον τρόπο, εκούσια ή ακούσια, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όσων έχουν αποσπάσει, καταστρέψει και αποκλείσει με παράνομο τρόπο τα ετοιμόρροπα ιστορικά κτίρια από την κοινωνικό σύνολο των Χανίων και τη δημόσια αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την αναστήλωση, ανάδειξη και αξιοποίησή τους προς όφελος και της βιωσιμότητας των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και κοινωνικών σκοπών του δημοσίου ιδρύματος, αναπόσπαστου αναπτυξιακού «κυττάρου» της πόλης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης οφείλει λοιπόν να επανέλθει και να υπενθυμίσει σε κάθε πραγματικά ενδιαφερόμενο για το δημόσιο συμφέρον τα αξιόπιστα γεγονότα:

1. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων, που βρίσκονται στην συνοικία Καστέλι της πόλης των Χανίων, δυνάμει του με αριθμό 47433 και με ημερομηνία 27-10-1986 πωλητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Στον παραπάνω τίτλο κτήσης κυριότητας δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την χρήση των εν λόγω κτιρίων. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν παραχώρησε με δωρεά την χρήση των εν λόγω ακινήτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης έτσι ώστε να δύναται να ορίζει τον σκοπό της παραχώρησης, ούτε παρακράτησε την κυριότητα αυτών των κτιρίων.  Το Υπουργείο Οικονομικών πώλησε τα παραπάνω κτίρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έναντι ανταλλάγματος, το οποίο εισέπραξε, χωρίς να δεσμεύσει με κανένα τρόπο το Πολυτεχνείο ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους.

Η προηγούμενη δε της αγοραπωλησίας, σύμβαση μίσθωσης των κτιρίων της συνοικίας Καστέλι, μεταξύ του ταμείου Εθνικής Άμυνας ως εκμισθωτή και του Πολυτεχνείου, ως μισθωτή, έπαυσε να ισχύει όταν την κυριότητα των κτιρίων απέκτησε το Πολυτεχνείο, δηλαδή στις 27-10-1986.

Ως εκ τούτου, σήμερα δεν υφίσταται κανένας περιορισμός ως προς το τρόπο αξιοποίησης των εν λόγω κτιρίων και την χρήση αυτών.

2. «Αντισυνταγματικότητα» της αξιοποίησης

Κατά συνέπεια των ανωτέρω καμία παράβαση του άρθρου 109 του Συντάγματος δεν συντελείται. Ειδικότερα, στο άρθρο 109 του Συντάγματος αναφέρεται «Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης,  κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ  κοινωφελούς σκοπού..». Όμως, όπως προαναφέρθηκε το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων με πώληση, το δε Υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε το αντίτιμο. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος δεν τυγχάνουν εφαρμογής και οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί δήθεν «αντισυνταγματικής αξιοποίησης» των εν λόγω κτιρίων είναι νομικά παντελώς αβάσιμος.

Επιπροσθέτως, σχετικά με την  υποστηριζόμενη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (νόμου Διαμαντοπούλου), σημειωτέον κατ΄αρχήν είναι ότι έως σήμερα οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, εφόσον ουδέποτε εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα που ορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο α του ανωτέρω άρθρου. Επομένως, τα Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπονται στο άρθρο 58 Ν. 4009/2011 ουδέποτε συστάθηκαν και λειτούργησαν, και μάλιστα υπονομεύτηκαν με κάθε τρόπο απ΄ αυτούς που σήμερα τις επικαλούνται.

Συνεπώς, οι διατάξεις  του άρθρου 58 Ν. 4009/2011 δεν τυγχάνουν εφαρμογής και εσφαλμένα γίνεται επίκλησή τους.

Για να μην υπάρχουν πάντως εσκεμμένες παρανοήσεις, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης  συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/1993 (ΦΕΚ Α 11/1993) και δεν αποτελεί Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011. Επομένως ακόμη και εάν είχαν ισχύ αυτές οι διατάξεις, οι οποίες μάλιστα ήδη καταργήθηκαν, δεν αφορούν στην περίπτωσή μας.

3. Χαρακτηρισμός των Κτιρίων

Ένας ακόμα ανυπόστατος ισχυρισμός επιχειρείται να «στηθεί» στο ζήτημα του χαρακτηρισμού του κτιρίου της πρώην Μεραρχίας ως μνημείου. Κατά την απόφασή της το 2014 για την αξιοποίηση των τριών κτιρίων του λόφου Καστελίου η Σύγκλητος είχε ενημερωθεί για την από 22-11-2013 έγγραφη βεβαίωση της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χανίων ότι τα τρία κτίρια στο λόφο Καστελίου “δεν έχουν αυτοτελώς χαρακτηριστεί ως αρχαία ακίνητα μνημεία” και “ούτε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία”. Ουδεμία δηλαδή ενέργεια ή υπόνοια χαρακτηρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρχε έως την 21/06/2017, όταν η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης για πρώτη φορά παρέλαβε το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας των Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού για τη προώθηση διαδικασίας αξιολόγησης ενδεχόμενου αυτοτελή χαρακτηρισμού (και μάλιστα μόνο του κτιρίου της Μεραρχίας, που τελεί υπό κατάληψη…) ως μνημείου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/ 2099 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΑΑΠ 97/28-3-2012), το ακίνητο στο λόφο Καστέλι δεν συμπεριλαμβάνεται στη ζώνη Α απολύτου προστασίας, αλλά στη ζώνη Β.

4. Ενημέρωση και Αποφάσεις Συγκλήτου

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου τον Μάρτιο 2014 για παραχώρηση του ακινήτου στο λόφο Καστέλι στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, η αρμοδιότητα της διενέργειας του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο ανήκε αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1933 (ΦΕΚ Α 11/1993). Εντούτοις, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου προέβη σε ενημέρωση των μελών της Συγκλήτου και Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε τρείς συνεδριάσεις. Ήτοι, στις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, στις 16/9/2016, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πριν από την κατακύρωση στην πλειοδότρια εταιρεία, στις 10/5/2017 και πριν από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, στις 4/8/2017.

Στην τελευταία δε συνεδρίαση της 4ης /8/2017, αρχικά τέθηκε από κάποια μέλη της Συγκλήτου θέμα αναβολής της συνεδρίασης σε χρόνο μεταγενέστερο των θερινών διακοπών. Η Σύγκλητος, λειτουργούσα ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφάσισε με 10 ψήφους υπέρ και 3 κατά να συζητηθεί το θέμα και να μην αναβληθεί.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν, μετά από πρόταση μέλους που έγινε αποδεκτή, ζητήθηκε απ΄ όλα τα παριστάμενα μέλη της Συγκλήτου να τοποθετηθούν με την ψήφο τους, για την έγκριση ή μη της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης των εν λόγω κτιρίων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτή η έγκριση δεν απαιτείται ούτε από τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας ούτε από τη νομοθεσία, τέσσερα μέλη της Συγκλήτου αρνήθηκαν να το κάνουν και επέλεξαν να αποχωρήσουν πριν από την ψηφοφορία. Όλοι οι υπόλοιποι, νόμιμα και υπεύθυνα, τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους ως εξής: (α) με ψήφους 8 υπέρ, 1 λευκού και καμίας κατά συμφώνησαν και επιβεβαίωσαν την περιέλευση των τριών κτιρίων του Καστελίου στην αρμοδιότητα  της Εταιρείας για διαχείριση και αξιοποίησή τους, (β) με ψήφους 7 υπέρ, 2 λευκών και καμίας κατά ενέκριναν τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης (την οποία η Πρυτανεία από την προηγούμενη ημέρα είχε γνωστοποιήσει σε όλα τα μέλη) με την πλειοδότρια Εταιρεία.

Σημειώνεται δε ότι το ένα μέλος της Συγκλήτου και Γενικής Συνέλευσης το οποίο ψήφισε λευκό και στις δύο ψηφοφορίες, δήλωσε, αιτιολογώντας την ψήφο του, ότι συμφωνεί με τη συγκεκριμένη αξιοποίηση, θεωρεί ότι όλες οι νόμιμες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί, αλλά ψηφίζει λευκό επειδή θεωρεί ότι δεν απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.

Το γεγονός ότι στη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από έγκυρη και έγκαιρη πρόσκληση των μελών της απουσιάζαν για προσωπικούς λόγους τα 4 μέλη εκ των 17 του «σώματος» προφανώς δεν αποτελεί ασύνηθες φαινόμενο για κανένα πολυμελές όργανο παρά απέλπιδα προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Η βολική δημοσιογραφική υπόθεση μάλιστα ότι τα απόντα μέλη θα ψήφιζαν αρνητικά -αν παρίσταντο- είναι τουλάχιστον αυθαίρετη.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, τα όσα φιλοξενούνται στο με ημερομηνία 10-8-2017 δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η άποψη του Πολυτεχνείου Κρήτης και υιοθετήθηκαν άκριτα από μερίδα του Τύπου για τη συναφθείσα μίσθωση των κτιρίων ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συνιστούν διαστρέβλωση της πραγματικότητας και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς.

——————

Η απάντηση του συντάκτη της «Εφ.Συν.»:

Λόγω του μακροσκελούς χαρακτήρα της ανακοίνωσης της Πρυτανείας επιλέγουμε την ίδια δομή και αρίθμηση απαντώντας κατά θέμα:

1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Για πολλοστή φορά η Πρυτανεία επαναλαμβάνει μια λανθασμένη ανάγνωση του «Πωλητηρίου» που και στο παρελθόν έχει δώσει στη δημοσιότητα αναφέροντας πως «Το Υπουργείο Οικονομικών πώλησε τα παραπάνω κτίρια στο Πολυτεχνείο Κρήτης». Ωστόσο, από το ίδιο το πωλητήριο (47433/27-10-1986) που επικαλείται η Πρυτανεία, (δημοσιεύεται παρακάτω) αντιγράφουμε επακριβώς: «Το τίμημα εκποίησης ανέρχεται στο ποσόν των 103.000.000 δρχ. που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον φορέα 09-300 και ΚΑ /1999 Π/Υ ΓΕΣ».

Συνεπώς τα κτίρια αγοράστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (και όχι από το Πολυτεχνείο) και το αντίτιμο πληρώθηκε σε λογαριασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού/Ταμείο Εθνικής Άμυνας (και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών). Εδώ και καιρό η Πρυτανεία προσπαθεί να πείσει πως τα κτίρια τα αγόρασε το Πολυτεχνείο και μπορεί να τα κάνει ότι θέλει. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Τα κτίρια αγοράστηκαν με δαπάνη του ελληνικού κράτους και παραχωρήθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης με σκοπό τη στέγαση των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων.

2. «Αντισυνταγματικότητα» της αξιοποίησης

Και πάλι η Πρυτανεία αναφέρει ότι «το Πολυτεχνείο Κρήτης απέκτησε την πλήρη κυριότητα των κτιρίων της Μεραρχίας Κρητών και πρώην Φυλακών – Στρατώνων με πώληση, το δε Υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε το αντίτιμο…». Έχει πολύ ενδιαφέρον η επιλογή των λέξεων. Το Πολυτεχνείο δεν «αγόρασε» όπως θα ήταν ίσως πιο φυσικό να γραφτεί, αλλά «απέκτησε την κυριότητα με πώληση» (ποιανού; σε ποιον;). Η απάντηση δόθηκε ήδη πιο πάνω.

Για ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και προς ενημέρωση της Πρυτανείας δημοσιεύουμε σήμερα και το πρακτικό αρ. 21/8-8-86 της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Αμύνης, υπογεγραμμένο μάλιστα από τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, δυνάμει του οποίου συντάχθηκε το επίμαχο πωλητήριο που επικαλείται η Πρυτανεία. Για άλλη μια φορά στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται ρητά πως εγκρίνεται η «εκποίηση στο Πολυτεχνείο Κρήτης, του ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ ακινήτου Στρδου “Παπαστεργίου”, εκτάσεως 3652 τ.μ. μετά κτιρίων, που βρίσκεται στη συνοικία Καστέλι των Χανίων Κρήτης, αντί του ποσού 103.000.000 δραχμών που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο φορέα 09-300 και Κ.Α. 1999 Π/Υ ΓΕΣ».

Από το ρεπορτάζ μας λοιπόν, γίνεται οριστικά σαφές πως τα κτίρια αγοράστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και ο σκοπός της αγοράς τους ήταν να παραχωρηθούν για τη στέγαση του Ιδρύματος. Η παραχώρηση αυτή συνιστά δωρεά και συνεπώς η αλλαγή της χρήσης των κτιρίων προσκρούει στις επιταγές του άρθρου 109 του Συντάγματος. Το επίσημο πωλητήριο που επικαλείται η Πρυτανεία, συνέταξε ως όφειλε, τρεις μήνες μετά το πρακτικό της εκποίησης, η Διεύθυνση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών  (εφόσον μιλάμε για δημόσια ακίνητη περιουσία). Σκοπίμως η Πρυτανεία χρησιμοποιεί το έγγραφο αυτό επικαλούμενη αγοραπωλησία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Πολυτεχνείου Κρήτης, ισχυρισμός που είναι λάθος και ως διαρκώς επαναλαμβανόμενος αποβαίνει εντέλει παραπλανητικός.

Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης  αποδεχόμαστε την διόρθωση για την ισχύ του Π.Δ. 31/1993 (ΦΕΚ Α 11/1993), αντί του άρθρου 58 του Νόμου 4009/2011.  Ωστόσο η ουσία για τη δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος δεν αλλάζει αφού και σε αυτή την περίπτωση ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι ως περιουσία του Πολυτεχνείου, που δύναται να διαχειρίζεται η Εταιρία Αξιοποίησης,  «εννοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στο ίδρυμα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προορισθεί προς άμεση χρήση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος για την οποία το ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο μπορεί να προβαίνει επ’ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως». Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών και η ακύρωση του προϋπάρχοντος σχεδίου στέγασης της Σχολής Καλών Τεχνών, ώστε να μείνουν ελεύθερα τα κτίρια προς εκποίηση, κατά τη γνώμη μας (δημοσιογραφική και όχι νομική φυσικά) συνιστά παράβαση και του Π.Δ. 31/1993.

3. Χαρακτηρισμός των Κτιρίων

Περί του διατηρητέου ή όχι χαρακτήρα των κτιρίων στην ίδια την ανακοίνωση της Πρυτανείας αναφέρεται πως (ακόμα και αν δεν το γνώριζε πρωθύστερα) πλέον είναι απολύτως ενήμερη για τη διαδικασία αξιολόγησης που είναι σε εξέλιξη περί του χαρακτηρισμού του κτιρίου της Μεραρχίας ως διατηρητέου. Θα ήταν σημαντικό να απαντήσει η Πρυτανεία αν θεωρεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης, ή προχωρά στην υλοποίηση της σύμβασης αγνοώντας τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

4. Ενημέρωση και Αποφάσεις Συγκλήτου

Από την ανακοίνωση της Πρυτανείας για όσα έγιναν στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Αξιοποίησης επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.» για διχαστικό κλίμα και έντονες αντιδράσεις στη Σύγκλητο επί του συγκεκριμένου θέματος. Διαψεύδονται επίσης οι συχνές αναφορές του απερχόμενου πρύτανη σε «ομόφωνες» αποφάσεις και γενικώς η εικόνα «κοινής γραμμής» στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος για την επιχειρούμενη εκποίηση.

Η επιμονή του απερχόμενου πρύτανη να προχωρήσει το έργο, με επτά θετικές ψήφους επί εννέα παρόντων, με τέσσερις αποχωρούντες οι οποίοι κατήγγειλαν τη διαδικασία ως παράνομη και με τουλάχιστον ένα από τα απόντα μέλη να έχει διατυπώσει δημοσίως τη διαφωνία του, είναι μια επιλογή που έστω και αν είναι νομότυπη, ελέγχεται για την ηθική της νομιμοποίηση από την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία των Χανίων.

Γενικότερα:

Η «Εφ.Συν.», με εκτενή ρεπορτάζ τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική της έκδοση έχει αναδείξει όλες τις απόψεις σχετικά με την επιχειρούμενη «αξιοποίηση» των κτιρίων στο Λόφο Καστέλι. Ωστόσο, δεν έχει φοβηθεί να πάρει σαφή θέση εναντίον των σχεδίων της απερχόμενης Πρυτανείας τασσόμενη υπέρ του εκπαιδευτικού χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα συγκεκριμένα ιστορικά κτίρια στο κέντρο των Χανίων. Δε λείπουν από τα Χανιά οι ξενοδοχειακές μονάδες. Αντίθετα λείπουν οι ελεύθεροι χώροι, οι χώροι εκπαίδευσης και προαγωγής της γνώσης και της ιστορικής μνήμης. Και αν λείπουν έσοδα από το Πολυτεχνείο Κρήτης αυτά μπορούν να βρεθούν από πιο ήπιες δράσεις  και συμπράξεις, όπως έχει ήδη διατυπωθεί στον δημόσιο διάλογο γύρω από το θέμα.

Σε σχέση, τέλος, με την επιχειρούμενη ταύτιση όσων διαφωνούμε με το σχέδιο του απερχόμενου πρύτανη, με τους καταληψίες της Rosa Nera, οι οποίοι κατά την Πρυτανεία «έχουν αποκλείσει τα ιστορικά κτίρια από το κοινωνικό σύνολο των Χανίων και τη δημόσια αποστολή τους» απαντάμε με σαφήνεια ότι δεν θεωρούμε ότι η δημόσια αποστολή των κτιρίων θα υπηρετηθεί καλύτερα με τη μετατροπή τους σε ξενοδοχεία. Όταν θα έρθει η επόμενη πρόταση πραγματικής αξιοποίησης προς όφελος του Ιδρύματος και του κοινωνικού συνόλου των Χανίων και της Κρήτης, επιφυλασσόμαστε να πάρουμε θέση.

Με εκτίμηση, Μ. Διονέλλης

—————————–

Η επιστολή προς την «Εφ.Συν.» από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας (ημερομηνία 10/8/2017)

«H Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουν με θέρμη τη διατήρηση και ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν να είναι αυτόνομα, λειτουργικά, αποτελεσματικά ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων και των περιουσιακών τους στοιχείων. Για τη νομιμότητα των αποφάσεων των Ιδρυμάτων, μόνα αρμόδια είναι τα δικαστήρια.

Όσον αφορά ειδικότερα την αξιοποίηση των τριών ιστορικών κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αρμόδια είναι η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΕΑΔΙΠ). Αυτή αποφασίζει για την αξιοποίηση, τη διαχείριση, την συντήρηση και την επαύξηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με το καταστατικό της. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται, εκχωρούνται σε αυτήν με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οτιδήποτε άλλο είναι ανακριβές και ανυπόστατο».

Το σχόλιο του συντάκτη της «Εφ.Συν.»:

Είναι εντυπωσιακό ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει και ρόλο «εκπροσώπου» του Πολυτεχνείου μπαίνοντας στην ουσία της αντιπαράθεσης για την εκποίηση των τριών ιστορικών κτιρίων. Ωστόσο επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος. Με βάση το άρθρο 109 του Συντάγματος,  αλλά και το νόμο Διαμαντοπούλου (που κατά τα άλλα η ΝΔ θεωρεί “ευαγγέλιο” για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων),  (σημ: ή έστω με βάση το Π.Δ. 31/1993,  όπως ορθά μας υπέδειξε κατόπιν η Πρυτανεία),  η Εταιρία Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να «αξιοποιήσει» περιουσία που αγοράστηκε με δημόσιους πόρους και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στο εν λόγω ρεπορτάζ γράφαμε για άγνοια ή στην ακόμα χειρότερη περίπτωση παράβλεψη των νόμων από τη ΝΔ και τον πρόεδρό της. Τώρα αποδεικνύεται ότι προφανώς μιλάμε για το δεύτερο.

Τέλος, συμφωνούμε απολύτως με τη ΝΔ  στο ότι «Για τη νομιμότητα των αποφάσεων των Ιδρυμάτων, μόνα αρμόδια είναι τα δικαστήρια».

(Κεντρική φωτογραφία: Το κτίριο των πρώην στρατώνων όπου στεγαζόταν μέχρι το 2104 η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης. *Φωτογραφία: Γιάννης Αγγελάκης / Αγώνας της Κρήτης).

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στις 12.08.2017