«ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Ο Ακρίτας Καϊδατζής, αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, μιλά για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την επόμενη μέρα και την δυνατότητα να καταπέσει ο νόμος.

Όπως επισημαίνει, η συνταγματική πρόβλεψη ότι «η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων» αποκτά νόημα μόνον όταν οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι πότε δεν τηρείται το Σύνταγμα ενώ σε οριακές στιγμές, μπορούν να κάνουν αυτό που λέει η συνέχεια της διάταξης: «δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία». Δηλαδή να αντισταθούν. 

Ο ίδιος τονίζει χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες μπορούν να ενεργούν όχι μόνο μέσω των θεσμών αντιπροσώπευσης, αλλά και άμεσα: Ασκώντας το δικαίωμα αναφοράς ή το δικαίωμα συνάθροισης, με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν ακόμα και σε πιο δραστικές μορφές λαϊκής αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν την τυπική νομιμότητα (πολιτική ανυπακοή, κατάληψη δημόσιων κτιρίων, άσκηση συμβολικής βίας).

Όσον αφορά την δικαστική οδό, σημειώνει ότι ο νόμος θα φτάσει στο ΣτΕ μόνο όταν αρχίσει να εφαρμόζεται και θα καθοριστεί με πολιτικά κριτήρια ο χρόνος που θα χρειαστεί ενώ τέλος διευκρινίζει ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές διατάξεις δεν στέκει καθώς ο τρόπος λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη αποφασίζεται από τις κυβερνήσεις.

Τέλος σημειώνει ότι ήδη λειτουργούν με τον ευρωπαϊκό νόμο τα κολέγια στην Ελλάδα, απλά παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προφανώς δεν είναι ισότιμα με τα δημόσια πανεπιστήμια.