ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Μία… έντονη συζήτηση με τον νομικό σύμβουλο της Αρχιεκπισκοπής Κρήτης Δημήτρη Μηλαθιανάκη για την επιμονή των ιερέων να παραμείνουν ως δημόσιοι υπάλληλοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Οι κληρικοί κρίνουν ανεπαρκείς τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης εμμένοντας κυρίως στην υπόθεση του μισθολογικού καθεστώτος. Με βάση διευκρινήσεις επί της συμφωνίας που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας στις 12 Φεβρουαρίου, «στο Ταμείο Μισθοδοσίας καταβάλλεται ετησίως από το κράτος, σε αναγνώριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία, η δαπάνη μισθοδοσίας του αριθμού των σήμερα μισθοδοτούμενων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. [..] Η καταβολή της μισθοδοσίας ενεργείται δια της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

Ωστόσο, οι κληρικοί μιλούν για «αποζημίωση» που θα καταβάλλεται από την πολιτεία καθώς σε άλλο εδάφιο των διευκρινίσεων αναφέρεται πως: «Διασφαλίζεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η μισθοδοσία του κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πόρους που η Εκκλησία θα λαμβάνει κατ’ έτος από την Πολιτεία ως αφηρημένη αποζημίωση για τις πλημμελώς αποζημιωθείσες απαλλοτριώσεις του παρελθόντος (μέχρι το 1939)».
Αυτή η αποζημίωση μπορεί κάποτε να τελειώσει αν μια επόμενη κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους οικονομικής δυσπραγίας ή οτιδήποτε άλλο, λένε οι κληρικοί και το ίδιο επισημαίνει και ο εκπρόσωπος της αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Οι κληρικοί δεν ικανοποιούνται ούτε από τη «διπλή» διασφάλιση της συγκεκριμένης συμφωνίας καθώς όπως ρητά ορίζεται: «Τα συμφωνηθέντα και κυρωθέντα με νόμο δεν θα είναι πλέον δυνατόν να τροποποιηθούν στο μέλλον μονομερώς, με νόμο του κράτους. Οποιαδήποτε μεταβολή μόνο με νεότερη τροποποιητική συμφωνία των δύο μερών θα είναι δυνατή. Με τον τρόπο αυτόν, η Εκκλησία της Ελλάδος διασφαλίζεται πλήρως θεσμικά, δεδομένου ότι η νομοθετική κύρωση διμερούς συμφωνίας αποκλείει εφεξής κάθε δυνατότητα μονομερούς μεταβολής της».

Πηγή βίντεο: Τηλεόραση CRETA